64265_777021689058321_150193305989499055_n-3.jpg

In deze gemeente worden initiatieven van bewoners met en zonder beperkingen, organisaties en overheidsinstanties in Geldermalsen met elkaar verbonden.

Ik ben betrokken bij deze organisatie.

21 september 2016 heb ik gesproken op de beeldvormende bijeenkomst "Iedereen doet mee!" Over het onderwerp toegankelijkheid en het VN-verdrag. Ook heb ik het boekje overhandigd met de opbrengst van de dag middels een inspiratieboekje (incl. de al bestaande initiatieven) aan Wethouder Wiendels bij Gemeente Geldermalsen!

In samenwerking met de Provincie Gelderland en de gemeente is in 2014 het project Inclusieve Gemeente Geldermalsen gestart waarbij dorpen en buurten in de gemeente Geldermalsen inclusief en toegankelijk ingericht worden voor alle gebruikers. In een inclusieve gemeente hebben mensen, jong en oud, met een beperking (fysiek, verstandelijk, zintuiglijk of psychisch) dezelfde kansen op de terreinen wonen, werken, leren, vrije tijd, betrokkenheid bij beleid en politieke activiteiten als iemand zonder beperking.

Het project ontwikkelt handvatten om sociaal isolement van mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen aan te pakken samen met de gemeente, welzijnsorganisaties, andere stakeholders, buurt- en dorpsbewoners.
Bij de inactief ben ik betrokken wegens mijn levenservaring. Ik schrijf ook voor Inclusieve Gemeente Geldermalsen.

Lezen? Dat kan. Zie hieronder! - Mei 2015

Verslag Simulatiewandeling Centrum Geldermalsen - Gemeente Geldermalsen. mei 2015!

Verslag simulatiewandeling Gemeente Geldermalsen mei 2015!
PDF – 506.8 KB